Krúžky Ruština hrou

Cieľom práce krúžku určeného pre žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl je oboznámenie žiakov
so základmi ruského jazyka a ruskej kultúry v duchu hesla J. A. Komenského “Škola hrou”.
Pomocou hier, rébusov a krížoviek sa žiaci interaktívnou a zábavnou formou naučili azbuku
a základnú slovnú zásobu a správnu výslovnosť. Súčasťou práce krúžku bolo aj oboznámenie sa
s vybranými ruskými ľudovými rozprávkami, rozprávkami ruských spisovateľov, básničkami
a piesňami.
Pre žiakov navštevujúcich krúžok boli pripravené akcie:

Krúžok futbalu

V tréningovom procese sme sa hlavne zamerali na rozvoj herných činností jednotlivca. Pracujeme  hlavne s loptou na rozvoji technických zručností jednotlivca. Chlapci na tréningoch poctivo pracujú a dobrá je aj dochádzka na tréningy.

Pri ohliadnutí sa za prvým polrokom prevažujú pozitíva. Keďže chlapci ešte len začínajú s futbalom, tak musíme postupne odstraňovať ich nedostatky. Chlapci majú chuť na sebe pracovať, čo je pre mňa najdôležitejší faktor.

Matematika v kocke

Cieľom krúžku je poskytnúť žiakom potrebné základné poznatky z  tematických celkov v jednotlivých ročníkoch matematiky 2. stupňa základnej školy, rozvíjať u žiakov tvorivé schopnosti, obohacovať vedomosti žiakov o ďalšie poznatky a prostredníctvom mnohostrannej činnosti podporovať prirodzený záujem žiakov o matematiku.

Krúžok Šikovníček

Krúžok Šikovníček  navštevujú 18 detí. Od začiatku školského roka venujeme pozornosť rozvíjaniu predstavivosti, jemnej motorike, práci s farbami, spolupráci a tolerancii detí medzi sebou. Opakovane sa medzi  deťmi objavuje

“ kopírovanie “ nápadov. Ak jedno dieťa zaujme určitý motív,  či činnosť opakujú to i iné deti.

  Deti oslovili farby na sklo, ktorými zdobili fľaše.  Po zistení, že i špagát má svoje čaro využili ho taktiež na zdobenie fliaš. Populárne sú aj lego-kocky.

Naši šikovní turisti

 

Turistický krúžok pracuje na našej škole už 5. rok pod vedením p.uč. Vozárovej a p. Lexmanovej. Stretávame sa raz za mesiac v sobotu, v závislosti od počasia a ročného obdobia. Našim cieľom - sa zoznamiť s rôznymi historickymi pamiatkami a prírodnou krásou Košíc a okolia.

Aktívny život

Počas mesiaca december 2016 sme si s deťmi na krúžkoch vyrábali vianočné ozdoby, Betlehemy, košíky z papiera, snehuliakov a mikulášske čižmy.
Nacvičovali sme program pre Mikuláša a na Vianočnú besiedku- básničky, tance, spev.
Plánovali sme scénku - narodenie Ježiška
Okrem toho sme si z deťmi boli zahrať futbal, v telocvični u Saleziánov.

Mgr. Henrieta Hrabovská

Turistické vychádzky

Naši turisti sa aj v tomto školskom roku často zúčastňujú rôznych výletov do okolia ale aj do vzdialenejších miest. Navštívili Vysoké Tatry, Poprad a turistická vychádzka do Kavečian - Hrešná  sa ozaj vydarila. Ved. krúžku Gyöngyi Vozárová

Basketbal

Basketbalová prípravka je určená pre všetky deti, ktoré majú záujem o pravidelný pohyb, športovanie, o basketbal. Je určená pre začiatočníkov, staršie i mladšie deti.  Deti sa zoznamujú nielen s basketbalom, ale obsahom tréningov je tiež všeobecná príprava, koordinácia, agilita, deti sa hrajú rôzne hry zamerané na orientáciu v priestore, na spoluprácu so svojimi spoluhráčmi i trénerom.

Mgr. Petra Sukubová

Florbal

Tento školský rok na ZŠ Drábova 3, Košice otvorili dva záujmové krúžky so zameraním na florbal kvôli zvýšenému záujmu u mladších žiakov. Tieto záujmové krúžky  Florbal 1, Florbal 2 navštevujú žiaci z 2. - 5. ročníka. Ved. krúžkov Mgr. Pavel Vamoš

Creatíno

Cieľom krúžku je naučiť deti vnímať a tvoriť rôzne veci z najrôznejších materiálov a tým rozvíjať a podporovať ich tvorivosť a kreativitu, fyzickú zručnosť a jemnú motoriku. Krúžok ponúka deťom možnosť sebarealizácie a výsledkom každej ich činnosti budú rôzne diela vyrobené vlastnými rukami, na ktoré budú všetky deti iste veľmi pyšné.

Mgr. Viera Macková

Stránky

Prihlásenie

Theme by Janiga based on Danblog by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer