Naši šikovní turisti

 

Turistický krúžok pracuje na našej škole už 5. rok pod vedením p.uč. Vozárovej a p. Lexmanovej. Stretávame sa raz za mesiac v sobotu, v závislosti od počasia a ročného obdobia. Našim cieľom - sa zoznamiť s rôznymi historickymi pamiatkami a prírodnou krásou Košíc a okolia.

Aktívny život

Počas mesiaca december 2016 sme si s deťmi na krúžkoch vyrábali vianočné ozdoby, Betlehemy, košíky z papiera, snehuliakov a mikulášske čižmy.
Nacvičovali sme program pre Mikuláša a na Vianočnú besiedku- básničky, tance, spev.
Plánovali sme scénku - narodenie Ježiška
Okrem toho sme si z deťmi boli zahrať futbal, v telocvični u Saleziánov.

Mgr. Henrieta Hrabovská

Turistické vychádzky

Naši turisti sa aj v tomto školskom roku často zúčastňujú rôznych výletov do okolia ale aj do vzdialenejších miest. Navštívili Vysoké Tatry, Poprad a turistická vychádzka do Kavečian - Hrešná  sa ozaj vydarila. Ved. krúžku Gyöngyi Vozárová

Basketbal

Basketbalová prípravka je určená pre všetky deti, ktoré majú záujem o pravidelný pohyb, športovanie, o basketbal. Je určená pre začiatočníkov, staršie i mladšie deti.  Deti sa zoznamujú nielen s basketbalom, ale obsahom tréningov je tiež všeobecná príprava, koordinácia, agilita, deti sa hrajú rôzne hry zamerané na orientáciu v priestore, na spoluprácu so svojimi spoluhráčmi i trénerom.

Mgr. Petra Sukubová

Florbal

Tento školský rok na ZŠ Drábova 3, Košice otvorili dva záujmové krúžky so zameraním na florbal kvôli zvýšenému záujmu u mladších žiakov. Tieto záujmové krúžky  Florbal 1, Florbal 2 navštevujú žiaci z 2. - 5. ročníka. Ved. krúžkov Mgr. Pavel Vamoš

Creatíno

Cieľom krúžku je naučiť deti vnímať a tvoriť rôzne veci z najrôznejších materiálov a tým rozvíjať a podporovať ich tvorivosť a kreativitu, fyzickú zručnosť a jemnú motoriku. Krúžok ponúka deťom možnosť sebarealizácie a výsledkom každej ich činnosti budú rôzne diela vyrobené vlastnými rukami, na ktoré budú všetky deti iste veľmi pyšné.

Mgr. Viera Macková

Návšteva divadla

Žiaci s Divadelného krúžku navštívili predstavenia v štátnom divadle Košice: Chrobák v hlave a Luskáčik.

Ved. Mgr. Viera Macková

Ruština hrou

V krúžku Ruština hrou sa stretávajú 12 žiakov. Od začiatku svojej činnosti žiaci sa naučili azbuku, čítať a písať. Spoznali niektoré ruské rozprávky, aj sa zapojili do akcie Ruský film.

Ved. Mgr. Viktoria Kralik

Futbalový krúžok

Futbalový krúžok na navštevuje 12 chlapcov. Chlapci sa učia spracovať loptu, osvojujú si kopaciu techniku, prihrávky, získavajú kondičku a učia sa pravidlá malého futbalu. Mgr.Milan Lalkovič

Kreatívny krúžok

Na stretnutí  kreatívneho krúžku žiaci s radosťou vyrábali postavičky Buratino.

Ved.krúžkuPaedDr. G. Knapová, ZŠ Drábova 3, Košice

Stránky

Prihlásenie

Theme by Janiga based on Danblog by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer