Nachádzate sa tu

Matematika v kocke

Cieľom krúžku je poskytnúť žiakom potrebné základné poznatky z  tematických celkov v jednotlivých ročníkoch matematiky 2. stupňa základnej školy, rozvíjať u žiakov tvorivé schopnosti, obohacovať vedomosti žiakov o ďalšie poznatky a prostredníctvom mnohostrannej činnosti podporovať prirodzený záujem žiakov o matematiku.

Ťažiskom práce krúžku je riešenie matematických úloh zo všetkých oblastí matematiky a geometrie, ktoré sú zamerané na precvičovanie učiva pri príprave žiakov na Testovanie 9 a prijímacie pohovory na stredné školy. Tieto úlohy sú dopĺňané  praktickými úlohami z bežného života.

Pri riešení úloh žiaci rozvíjajú hlavne svoje rozumové schopnosti, pohotovosť, tvorivosť, logické myslenie, matematickú a čitateľskú gramotnosť.

Vedúca krúžku: Mgr. Mária Tarabová

Prihlásenie

Theme by Janiga based on Danblog by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer