Dopoludnie

Na ZŠ Drábova 3, Košice sa uskutočnilo podujatie: „Dopoludnie s ruským jazykom“. V programe sa zúčastnili žiaci, ktorí sa učia ruský jazyk. Vystupovali pred deťmi mladšia a staršia skupina súboru „Družba“ a recitátori : Zara Čarnogurská, Tomáš Šulek, Katarína Janošiková. Po koncerte sa konal „totálny diktát“, ktorý bol náročný a žiaci si teda mohli vyskúšať svoje vedomosti v ruštine. Program pripravili Mgr. Jana Nováková, Mgr. Viktória Králik a Tatiana Ponická.

Creatino a Dramatino

Svoje brány otvorili dňa 10.4.2017 v popoludňajších hodinách krúžky Creatino a Dramatino, ktoré vznikli vrámci CVČ Buratino. Ponúkli všetkým žiakom Drabky možnosť nahliadnuť do zákulisia, ako to celé prebieha. Spoločne si vyskúšali rôzne techniky, ako napr. quilling a vintage na výrobu krásnych veľkonočných pohľadníc a kraslíc, ktoré si potom mohli odniesť domov, alebo darovať. Dramatino ponúklo na zabavenie zopár hier na precvičovanie jazyka a kreativity. Ďakujeme všetkým zúčastneným a budúci šk.rok sa vidíme na krúžkoch. Vaše Dramatino a Creatino :)

Krúžky Ruština hrou

Cieľom práce krúžku určeného pre žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl je oboznámenie žiakov
so základmi ruského jazyka a ruskej kultúry v duchu hesla J. A. Komenského “Škola hrou”.
Pomocou hier, rébusov a krížoviek sa žiaci interaktívnou a zábavnou formou naučili azbuku
a základnú slovnú zásobu a správnu výslovnosť. Súčasťou práce krúžku bolo aj oboznámenie sa
s vybranými ruskými ľudovými rozprávkami, rozprávkami ruských spisovateľov, básničkami
a piesňami.
Pre žiakov navštevujúcich krúžok boli pripravené akcie:

Krúžok futbalu

V tréningovom procese sme sa hlavne zamerali na rozvoj herných činností jednotlivca. Pracujeme  hlavne s loptou na rozvoji technických zručností jednotlivca. Chlapci na tréningoch poctivo pracujú a dobrá je aj dochádzka na tréningy.

Pri ohliadnutí sa za prvým polrokom prevažujú pozitíva. Keďže chlapci ešte len začínajú s futbalom, tak musíme postupne odstraňovať ich nedostatky. Chlapci majú chuť na sebe pracovať, čo je pre mňa najdôležitejší faktor.

Matematika v kocke

Cieľom krúžku je poskytnúť žiakom potrebné základné poznatky z  tematických celkov v jednotlivých ročníkoch matematiky 2. stupňa základnej školy, rozvíjať u žiakov tvorivé schopnosti, obohacovať vedomosti žiakov o ďalšie poznatky a prostredníctvom mnohostrannej činnosti podporovať prirodzený záujem žiakov o matematiku.

Krúžok Šikovníček

Krúžok Šikovníček  navštevujú 18 detí. Od začiatku školského roka venujeme pozornosť rozvíjaniu predstavivosti, jemnej motorike, práci s farbami, spolupráci a tolerancii detí medzi sebou. Opakovane sa medzi  deťmi objavuje

“ kopírovanie “ nápadov. Ak jedno dieťa zaujme určitý motív,  či činnosť opakujú to i iné deti.

  Deti oslovili farby na sklo, ktorými zdobili fľaše.  Po zistení, že i špagát má svoje čaro využili ho taktiež na zdobenie fliaš. Populárne sú aj lego-kocky.

Naši šikovní turisti

 

Turistický krúžok pracuje na našej škole už 5. rok pod vedením p.uč. Vozárovej a p. Lexmanovej. Stretávame sa raz za mesiac v sobotu, v závislosti od počasia a ročného obdobia. Našim cieľom - sa zoznamiť s rôznymi historickymi pamiatkami a prírodnou krásou Košíc a okolia.

Aktívny život

Počas mesiaca december 2016 sme si s deťmi na krúžkoch vyrábali vianočné ozdoby, Betlehemy, košíky z papiera, snehuliakov a mikulášske čižmy.
Nacvičovali sme program pre Mikuláša a na Vianočnú besiedku- básničky, tance, spev.
Plánovali sme scénku - narodenie Ježiška
Okrem toho sme si z deťmi boli zahrať futbal, v telocvični u Saleziánov.

Mgr. Henrieta Hrabovská

Turistické vychádzky

Naši turisti sa aj v tomto školskom roku často zúčastňujú rôznych výletov do okolia ale aj do vzdialenejších miest. Navštívili Vysoké Tatry, Poprad a turistická vychádzka do Kavečian - Hrešná  sa ozaj vydarila. Ved. krúžku Gyöngyi Vozárová

Basketbal

Basketbalová prípravka je určená pre všetky deti, ktoré majú záujem o pravidelný pohyb, športovanie, o basketbal. Je určená pre začiatočníkov, staršie i mladšie deti.  Deti sa zoznamujú nielen s basketbalom, ale obsahom tréningov je tiež všeobecná príprava, koordinácia, agilita, deti sa hrajú rôzne hry zamerané na orientáciu v priestore, na spoluprácu so svojimi spoluhráčmi i trénerom.

Mgr. Petra Sukubová

Stránky

Prihlásenie

Theme by Janiga based on Danblog by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer