Športový deň

Členy krúžkov SG Petzvalova 4, Košice sa zúčastnili mestského športového dňa pod vedením Mgr. A. Lauffovej. Vysledky:

Šachy – Ivka – 1.miesto

Minigolf – Adrián – 2.miesto

Ping pong – Eva – 2.miesto

Futbal – chlapci skupina B  - 2.miesto

Preťahovanie lana  - 1.miesto

Beh – rodina Lauffová  - 3.miesto

Futbalový krúžok

Chlapci 1. stupňa ZŠ Drábova 3 navštevujú  futbalový krúžok pod vedením trénera Jaroslava Olejara

Krúžok Kolobežky na cestách

Žiaci s krúžku Kolobežky /ZŠ Drábova 3, Košice/ návštivili Alpinku.

Turistický krúžok

Turistický krúžok pracuje na ZŠ Drábova 3, Košice  štvrtý rok. V školskom roku 2015/2016 pod vedením p. Vozárovej a p. Lexmanovej. Stretávame sa raz za mesiac v sobotu, v závislosti od počasia a ročného obdobia. Našim cieľom sú rôzne historické pamiatky a prírodné krásy. V školskom roku 2015/2016 sme stihli v našom krúžku veľa zaujímavého. Vybrali sme sa na Klatovianku, zúčastnili sa celomestskej Šarkaniády, navštívili kaštieľ Budimír, zahrali sme sa na Hravenisku, zavítali do Prešova a nevynechali sme ani Solivar.

Vystúpenie súboru Družba

3.05.2016 v Košiciach na Dolnej Bráne za uskutočnil 5.ročník Dňa Európy pod záštitou primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho. SG Petzvalova 4 reprezentovala na Dni Európy Rusko. Vystúpil súbor Družba a spevácka skupina Gymnázia Pavla Horová /Michalovce/.
Študenti sa zúčastnili aj aktu kladenia kvetov pri pomníku padlých hrdinov na námestí Osloboditeľov.

Kreatívny krúžok

Kreatívny krúžok pracuje pod vedením PaedDr. Gabriely Knapovej. Členovia krúžku sú žiaci I. stupňa.  Tento rok sa záujemci pravidelne stretávajú každý pondelok.
Krúžok a jeho činnosť sa zameriava nielen na uspokojenie potreby žiaka výtvarne sa prejaviť, ale aj na obohatenie jeho vedomostí z oblasti výtvarného umenia, dejín umenia, rozličných výtvarných techník a využitia materiálov.

Krúžok Kolobežky

Žiaci majú radi krúžok Kolobežký na ZŠ Drábova 3, Košice pod vedením Mgr.Annamarie Kmiťovej               

Akcie Kreatívneho krúžku

Záujmové letne akcie Kreatívneho krúžku pod vedením Mgr. H. Hrabovskej.

Návšteva divadla o 7 kozliatkach

Výlet na Čermeľ

Návšteva športového areálu na Alejovej

Nacvičovanie divadielka  Snehulienka

Potulky mestom Košice

Športové leto

Futbalovým turnajom o pohár SCVČ Buratino sa zavŕšil športový tábor pod vedením trenera Jaroslava Harkabusa
 

Letný prímestský tábor na ZŠ Drábovej 3

Letný prímestský tábor – športové hry

Žiaci zo základnej školy Drábova 3 sa aj tento rok  mohli prihlásiť do LPT zo zameraním na športové hry – florbal. Okrem florbalu ponúkol tábor  žiakom pestrý program. Zahrali sme si futbal na multifunkčnom ihrisku, minigolf na Aničke, bowling a navštívili sme aj ZOO a Dinopark. Žiakom sa pripravený program veľmi páčil. Na konci tábora sa žiaci zhodli na tom, že aj budúce leto by sa  do takéhoto tábora radi prihlásili.   Mgr. Pavel Vámos

Stránky

Prihlásenie

Theme by Janiga based on Danblog by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer